jj

Oversigt over aktiviteter i klubben forår 2014:

Ret til ændringer forbeholdes.

Januar:

  • opstart den 7. januar
  • Jan holder reception den 21. kl 19-21 (ingen træning i det tidsrum)
  • Graduering for enkelte den 19. januar

Februar:

Marts:

April

 

Maj:

Juni

 

Juli

Her kan du downloade indbydelsen til forårslejr i Holbæk

indbydelse

1 guld

2 sølv og 2 bronze

 

Blev dagens høst ved det afholdte nipponcup i Holbæk. 34 kæmpere fra sjælland havde sat hinanden stævne i 1. runde af nippon cup.

Nippon cup er et jiu-jitsu og ju-jutsu stævne hvor man kan afprøve de teknikker man lærer i den daglige træning på betryggende måde. Kampen er delt i tre dele en "karate" del hvor man må slå og sparke. Dog kun med markerede slag og spark. Del to som er judo del hvor det gælder om at kaste og nedtage modstanderen og endelig del tre som er ren gulvarbejde, hvor målet er at kontrollere din modstander.

Læs mere: nippon cup

Klubbens tekniske udvalg har fastsat følgende krav til tori, udover de gældendende pensumkrav:

For at kunne blive gradueret til:

Grønt bælte (både junior og senior) skal du have deltaget på MINDST 2 katakurser

Blåt bælte, 3 kurser

Brunt bælte 4 kurser

Sort bælte mindst 6 kurser.

Dette for at imødekomme de krav der stilles til gradueringen og dels for at stifte bekendskab med andre udøverere fra andre klubber. Det er også DJU's topinstruktørerer der underviser på disse kurser så udgangspunktet er i top :-)

Tori bliver ikke indstillet til graduering såfremt der ikke i licensen, er dokumentation for deltagelse.

Lidt stemningsbilleder fra KATA KURSUS

Her i weekenden blev der afholdt kata kursus  om lørdagen og inspirationskursus om søndagen. Fra Holbæk deltog Sten, Tommy og Jan. Sten og Tommy fik trænet Ebo-no kata. Denne bruges til de farvede bælter, startende fra grønt bælte. Kataen indeholder 4 serier:

  • serie 1: greb
  • serie 2: omklamringer
  • serie 3: slag og spark
  • serie 4: våben

tlf 036                                          tlf 037                              tlf 040   

Til grønt bælte vises serie 1, til blåt serie 1 og 2, brunt serie 1,2,3 og til 1. dan hele kataen med ettikette. Vort træningssystem er bygget meget kraftigt op omkring denne kata. Vi kommer til at arbejde rigtigt meget med denne i fremtiden, hvor vi bruger forskellige elementer fra de forskellige serier i forskellige forsvarssammenhænge. Sagt med andre ord... BASIS teknikker.

Basis teknikker er også målet med den kommende træning. Vi skal lægge mere fokus på at få de enkelte basisteknikker til at fungere hver gang. Derfor vil der være meget basistræning fremover.